måndag 4 november 2013

Busskort ett erbjudande till alla anställa i Kungsbacka kommun

Idag har vi i Personalutskottet tagit ett steg i rätt riktning för de anställda i Kungsbacka kommun. Vi går nu fram med ett förslag att alla anställa ska kunna köpa ett årskort antingen på Västtrafik eller Hallandstrafiken. Det är dels ett ställningstagande för miljön, vi vill att fler ska resa kollektivt till arbetet. Köper man ett årskort underlättar detta resandet för de flesta och vi vet att detta gynnar det kollektiva resandet. Många av våra anställa har inte möjligheten att betala för ett årskort på ett bräde och ligga ute med så pass mycket pengar. Här slår vi verkligen två flugor i en smäll. Dels blir det billigare för den enskilde som får den rabatt som uppstår då man köper ett årskort dels sprider man ut sin kostnad över året genom att avdrags görs på lönen. Det innebär att kommunen tar på sig det lilla besväret att administrera köp av årskort, men som kommer våra anställda till del. Skillnaden blir störst för den som reser med Hallandstrafiken (köper man årskort jämfört med månadskort tjänar man 2 885 kr), medans vinsten inte är lika stor på Västrafik (där tjänar man 750 kr).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar